OurAddress

Country:
City:
Zip Code:
Telephone:

E-Mail:
ประเทศไทย
นนทบุรี
11000
+(66)88-013-4412
+(66)83-543-5663
27ninacha@gmail.com

 

ติดต่อ: ธิดารัตน์ พุกกะนานนท์ (ฝ่ายขายแฟรนไชส์)
ที่อยู่ออฟฟิศ:5/68 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 27 ถ.ติวานนท์ 38 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 088-013-4412, 083-543-5663
E-mail: 27ninacha@gmail.com
facebook: ninacha

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.30-18.00 น.