แบบBUILD-INพื้นที่ 15 ตารางเมตร

 

แบบBUILD-INพื้นที่ 9 ตารางเมตร

 

แบบร้าน KIOSK พื้นที่ 5 ตารางเมตร

 

แบบ KIOSK พื้นที่ 6 ตารางเมตร

 

แบบ KIOSK พื้นที่ 6 ตารางเมตร

 

แบบ KIOSK พื้นที่ 3 ตารางเมตร